Strokovne vsebine

Za vas smo pripravili strokovne vsebine, ki lahko prispevajo:

  • k razumevanju družbene, gospodarske, politične in medijske realnosti,
  • k razumevanju družbenih mehanizmov in pričakovanj v kritičnih situacijah,
  • h krepitvi ustreznih odzivov in komunikacije vodstva v zaostrenih okoliščinah,
  • k humanizaciji institucij in krepitvi medosebnih odnosov,
  • k preprečevanju zapletov, kriznih situacij in posledično afer, ki prizadenejo vse.

Pri morebitnem navajanju prispevkov ali njihovih delov, prosimo, navedite vir in povezavo.