Prijaznost in empatija – vaša supermoč v odnosu do strank

Prijaznost in empatija sta ključna elementa, ki prispevata k boljšemu odnosu in večjemu zadovoljstvu strank ter s tem tudi k vašemu zadovoljstvu in uspešnosti vaše ekipe in organizacije. Prijaznost in empatija lahko postaneta tudi vaša supermoč v odnosu do strank in s tem izjemna konkurenčna prednost. Pri tem vas z veseljem podpremo. 

Odlični želijo in zmorejo biti izjemni in tako smo v čudovitih prenovljenih prostorih Očesnega centra Morela v Tehnološkem parku za njihove administrativne sodelavke izvedli delavnico Prijaznost in empatija -vaša supermoč. Morela okulisti so vodilni strokovnjaki za operacije dioptrije in sive mrene. Obiščite jih in uživajte v Morela izkušnji stokovnosti in prijaznosti.

Empatija in prijaznost omogočata, da so  stranke slišane, razumljene in obravnavane s spoštovanjem. Tako so bolj zadovoljne in se rade vračajo. To pa je najbolj zanesljiva pot do uspešnosti vsake organizacije. Zelo je pomembno, da si za prijaznost in empatijo zavestno prizadevamo in sodelavce izobražujemo, da bodo razumeli potrebe, pričakovanja in čustva strank in zmogli in tudi hoteli prijazno in empatično odgovoriti nanje. Kajti prijaznost in empatija omogočata, da smo bolj zadovoljni vsi – stranke, sodelavci, celotna organizacija. Na poti krepitve prijaznosti in empatije vas z veseljem podpremo. Poglejmo, kaj lahko dosežemo skupaj:  

Razumevanje, kaj potrebujejo, želijo, čutijo stranke: Z  izobraževanjem zaposlenih za prijaznost in empatijo razvijamo in krepimo njihovo razumevanje potreb, želja, pričakovanj in čustev strank. Sodelavci se lažje vživijo situacijo strank in posledično prilagodijo svoje ravnanje, odzive in komunikacijo.

Boljše komunikacijske sposobnosti: Od prvega trenutka našega sodelovanja krepimo komunikacijske sposobnosti sodelavcev. Spodbujamo jih, za zmorejo in hočejo aktivno poslušati, se jasno izraziti, prijazno komunicirati in pomagati strankam.

Lažje obvladovanje konfliktov: Sodelavce usposabljamo za reševanje konfliktov na empatičen način. Tako lažje pomirijo konfliktno situacijo, zmanjšajo napetost in predlagajo rešitve v korist strank. Vodenje težkih pogovorov z zahtevnimi sogovorniki terja vajo in še enkrat vajo, zato veliko vadimo. 

Večja prilagodljivost: Sodelavci, ki so deležni naših usposabljanj in izobraževanj, se pri svojem delu lažje prilagajajo različnim situacijam, raznolikim zahtevam in različnim potrebam strank – kar je na začetku težava, sčasoma postane izziv. 

Čudovita ekipa administrativih sodelavk Morela okulisti na delavnici Prijaznost in empatija – vaša supermoč.

Timski duh: Izobraževanja spodbujajo sodelovanje, pomoč in delitev izkušenj in primerov dobrih praks med zaposlenimi. To okrepi timskega duha in prizadevanja za doseganje skupnih ciljev.

Ugled in zaupanje: Prijaznost in empatija v odnosu do strank okrepita zadovoljstvo in zaupanje strank. Zadovoljne stranke bodo o svoji pozitivni izkušnji pripovedovale tudi drugim, kar bo okrepilo ugled organizacije in pritegnilo nove stranke. 

Zadovoljstvo sodelavcev in strank: Prijazni sodelavci prispevajo k večjemu zadovoljstvu strank, bolj uspešni in zadovoljni pa so tudi sami.

Prijaznost in empatija tudi med sodelavci. Bolj ko krepimo prijaznost in empatijo med sodelavci (in to počnemo), lažje zaživi tudi v odnosu do strank. Si je pa tako za empatijo in prijaznost med sodelavci in v odnosu do strank treba zavestno prizadevati in to supermoč ustrezno natrenirati, da je zares učinkovita in so zadovoljni tako stranke kot tudi sodelavci. Poskusite. Vredno je. Naše delavnice so dober začetek. Veselim se našega srečanja!