Varujemo ugled in dostojanstvo

Ugled. Zaupanje. Odnosi. Vodenje. Urednica.

 

Upravljanje ugleda, uvajanje sprememb

Krepimo ugled, zaupanje in odnose ter vodstva podpremo pri ustreznih odločitvah in ukrepih v prelomnih trenutkih, pri uvajanju in komuniciranju sprememb.

Podpora vodstvom in kolektivom

Nihče vas ne more tako prizadeti kot se lahko ranite med seboj. Kolektivom pomagamo do odnosov, ki ne ranijo, vodstvom pa do vodenja, ki daje prostor spoštovanju, zaupanju.

Vodstvena izobraževanja in usposabljanja

Za vodstva in kolektive izvajamo izobraževanja in usposabljanja na področju managementa ugleda, odnosov, vodenja, organizacijske kulture, sprememb ter strateškega in kriznega managementa.

Krizne situacije

Specializirani smo za management kriznih situacij v okoljih visokih tveganj in pričakovanj. Podprli vas bomo pri ustreznem odzivu in komuniciranju z vsemi, ki pričakujejo, potrebujejo, terjajo odgovore in rezultate.

Javni odzivi in pojasnila

Podprli vas bomo, da bodo vaša stališča, odzivi, pojasnila v družbenem prostoru dobro slišani in ustrezno razumljeni. Tudi v primerih, ko vam javno mnenje in družbene razmere niso naklonjene.

Družbene spremembe

Pomagamo vam osveščati javnost oz. doseči vaše poslovne, strokovne, poklicne in druge legitimne cilje in jih predstaviti v družbi. Podpremo vas tudi pri pogajanjih in mirnem razreševanju napetosti, konfliktov, sporov.