Upravljanje ugleda, uvajanje sprememb

Ugled, tisto najdragocenejše, kar imate,  je odraz vašega delovanja, vedenja in komuniciranja in se odzrcali v očeh za vas pomembnih drugih.  Zato je dober ugled rezultat dobrega, poštenega delovanja in odnosov, kar krepi zaupanje vaših deležnikov.  

Pri Urednici krepimo in pomagamo izboljšati vse tri temeljne strebre ugleda: Delovanje, vedenje in komuniciranje organizacije in vodstva. Ugled organizacije in ugled vodstva sta namreč neločljivo povezana.

Management ugleda gre z roko v roki z managementom sprememb.  Če želimo, da bodo spremembe okrepile organizacijo in zaposlene, moramo ustvariti ustrezne razmere, da lahko spremembe zaživijo.

Uvajanje sprememb zahteva dobro predhodno strateško načrtovanje in tenkočutno komuniciranje z vsemi, ki jih spremembe zadevajo. Vodstvom pomagamo učinkovito uvajati potrebne spremembe, izboljševati organizacijsko vedenje in klimo in presegati morebitne slabe prakse. 

Strateški management, krepitev ugleda in uvajanje sprememb so področja, kjer je posvet vodstva organizacije z zunanjimi strokovnjaki še posebej dragocen. Pomagali vam bomo učinkovito preveriti načrte, skrbno načrtovati spremembe in ustvarjati ustrezen prostor in razmere zanje.

Podprli vas bomo pri najtežjih izzivih vodenja. 

Preberite tudi: Ugled in zaupanje je vse, kar imate.