Ugled in zaupanje je vse, kar imate

Dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, je strokovnjakinja za strateški in krizni menedžement in strateška svetovalka vodstvom in kolektivom v zahtevnih okoliščinah. Te so močna spodbuda za nujne organizacijske spremembe, stabilno rast in krepitev podjetja, vodstva in sodelavcev. Podjetja spremlja v obdobju velikih sprememb in transformacije in pri tem svetuje lastnikom, vodstvu in sodelavcem. damjana.pondelek@urednica.si

Ugled je kot zdravje. Dokler nam služi, se mu žal ne posvečamo dovolj. Ko pa se resno zalomi, je pred nami dolga in negotova pot in storili bi vse, da bi si izgubljeno spet povrnili. Če nam je seveda dana druga možnost. Vsi namreč nimajo te sreče. Zato je pomembno, da delujemo preventivno. Poskrbimo za procese vodenja in sodelavce, poštenost in integriteta pa naj bosta vodilo v vseh naših poslovnih postopkih in odnosih.

Brez ugleda in zaupanja in prihodnosti

Brez ugleda in zaupanja ni prihodnosti podjetja. Ugled je vsota vrednot, ki jih podjetju pripisujejo deležniki na osnovi delovanja in obnašanja podjetja in njegovega vodstva skozi čas.  Dober ugled je torej rezultat dobrega, poštenega delovanja in odnosov, kar krepi zaupanje vaših deležnikov (oz. ga v nasprotnem primeru skrha). Medtem ko je podobo podjetja mogoče ustvariti, si mora ugled vsako podjetje in vsako vodstvo prislužiti z dolgoročnim poštenim delom in odnosom do deležnikov, torej do sodelavcev, kupcev in vseh drugih partnerjev. Ugleda si ni mogoče kupiti z nobenim certifikatom, z nobeno kampanjo, z nobenim članstvom, pa tudi ne z naročenimi intervjuji, razkošnimi oglasi, s kreativnimi obvestili za prosta delovna mesta, s Facebookom, Instagramom in kar je še teh insta-rešitev.

Ni bližnjic

Brez ugleda ni zaupanja, ni prihodnosti. Zato moramo ugled strateško in odgovorno upravljati.

Pri ugledu namreč ni bližnjic. Ni namreč odločilno, kaj na nivoju podjetja mislimo ali pravimo o sebi, temveč, kako v resnici delujemo in kako nas doživljajo drugi. Naš ugled se tako zrcali v očeh za nas pomembnih drugih, zlasti naših zaposlenih in drugih deležnikov podjetja. Če nas ti v daljšem časovnem obdobju doživljajo kot zaupanja in spoštovanja vredne,  potem bodo z nami sodelovali, od nas kupovali, si želeli zaposlitve v našem podjetju in nas priporočali še drugim.  Izkušnje, ki jih imajo z nami drugi in njihova priporočila postajajo v času splošnega nezaupanja v institucije in vodstva ključni. Do tistega, kar izreka vodstvo podjetja, smo skeptični, nezaupljivi.  Zato se želimo o tem, kako je poslovati z vami ali delati pri vas, prepričati drugače. Sprašujemo vaše sodelavce, dobavitelje, kupce, sosede… Njihova dobra beseda prepriča bolj od vsakega sporočila za javnost ali uvodnika v internem glasilu.

Poštenost in integriteta

Tako kot v osebnih in družbenih odnosih sta poštenost in integriteta nepogrešljiva tudi v poslovnih odnosih. Njuna morebitna odsotnost predstavlja največje tveganje za ugled in prihodnost podjetja. Izguba kredibilnosti namreč v poslovnem svetu prinaša izgubo tržnega deleža in prihodkov, kar lahko resno ogrozi prihodnost podjetja. Povezava med ugledom in poslovno uspešnostjo podjetja je očitna in v kriznih situacijah zelo boleča.

Za razliko od finančnih, operativnih in drugih poslovnih tveganj je tveganje ugleda v največji meri povezano s tveganimi poslovnimi odločitvami in notranjim ustrojem in delovanjem podjetja in vodstva, s procesi vodenja in medosebnimi odnosi. Za razliko od vseh drugih tveganj, ki prihajajo tudi od zunaj in so včasih tudi splet nesrečnih okoliščin, na katere nimamo neposrednega vpliva, si tveganja ugleda povzročamo sami.

Iz ranjenih odnosov se rojevajo hude zgodbe

Najtežje krizne situacije podjetij se rojevajo iz notranjih konfliktov in sporov, neustreznih odločitev, neoptimalnih procesov vodenja in ranjenih odnosov. Obvladovanje teh tveganj, ki lahko najbolj usodno zaznamujejo podjetje in izpostavljene posameznike,  je tako v kar največji meri v naših rokah. Temu sestavnemu delu strateškega vodenja se moramo v podjetjih resno posvetiti, po možnosti, še preden se zaplete. Ko se zaplete, je namreč pritisk zelo velik, časa je malo in prostora za učenje in napačen korak ni.

Kdaj, če ne zdaj

Procesom upravljanja s tveganji se je v podjetjih treba posvetiti, preden se zaplete. Potem je vse bistveno težje. A če ne prej, je sredi največjih pritiskov na podjetje in sredi največje neželene javne pozornosti treba vzpostavljati sistem za identifikacijo tveganj in ranljivosti, da se ne podrejo še ostale domine, usklajevati poslovanje podjetja z zakonskimi in regulatornimi zahtevami, izboljševati vodenje organizacije, celiti ranjene odnose v kolektivu, krepiti zaupanje deležnikov, postavljati boljše temelje za sprejemanje dobrih poslovnih odločitev, izboljševati sistem kakovosti in nadzora, poskrbeti za ustrezno zaščito zdravja in varnosti pri delu ter zaščito okolja, okrepiti izobraževanje zaposlenih; karkoli je pač v posameznem primeru potrebno za blažitev posledic krizne situacije in dolgoročno odpornost in stabilnost podjetja.  Za stabilnost podjetja je potrebno poskrbeti pravočasno. Po toči zvoniti je pozno in za podjetje, vodstvo in sodelavce zelo naporno, izid pa je negotov. Zato je pomembno, da management podjetja pravočasno prepozna ugled kot neopredmeteno premoženje visoke vrednosti, ki je odločilno za sedanjost in prihodnost podjetja. Vodstvo naj bo s svojim ravnanjem in odločitvami za zgled, obenem pa naj poskrbi, da se bodo prav vsi sodelavci zavedali, da ugled in zaupanje gradimo skupaj.

Terjajo odgovore in jih niso pripravljeni sprejeti

Razumeti moramo, da se etično delovanje začne na vrhu. Če so vodilni dober zgled, bo organizacija temu sledila. V primerih, ko posamezni vodja ne ravna pošteno, trpi celotno podjetje. Brez etičnega delovanja ni zaupanja in spoštovanja, ni pravega sodelovanja in ni dobrih poslovnih rezultatov. Zavedati se moramo, da neetična delovanja niso vidna le sodelavcem. Informacije o tem hitro prestopijo prag podjetja. Ključni delžniki pa za krizne situacije ugleda nimajo nobenega potrpljenja in razumevanja. Ko se zaplete, se zahteve po pojasnilih in popravljalnih ukrepih vrstijo in prav vsaka v podtonu prinaša resno možnost prekinitve poslovnih odnosov. Z zgodbami, ki jih spremlja javno ogorčenje (ter z njihovimi akterji) namreč nihče noče imeti opravka. Zato v hudih zgodbah tudi ni prijateljev in zagovornikov, ki bi se lahko zavzeli za vas. Aktivnih nasprotnikov, ki se javno zgražajo ali anonimno rušijo, pa je v takih situacijah, kolikor hočeš. V podjetju, ki je prepozno zaznalo resnost situacije in je poiskalo pomoč šele po tednu dni resnih zapletov, smo našteli sedemintrideset (!) ogorčenih deležnikov, ki so terjali odgovore in jih hkrati niso bi pripravljeni sprejeti, pri čemer govorimo o skupinah, ne o posameznikih. Pritisk v kriznih situacijah je izjemen.

Zaposleni so vaše največje bogastvo

Danes vemo, da so zaposleni najpomembnejši ambasadorji podjetja, ključni gradniki in braniki ugleda posamezne organizacije. Pozabite na influencerje, zaposleni so edini vplivneži, ki jih imate. Vendar pa je treba tako tudi ravnati. Ne pomaga, če v strategijo in poslovno poročilo zapišemo, da so zaposleni naše največje bogastvo, če pa ne poznamo njihovih imen in nam ni mar za njihove življenjske okoliščine.

Ne pomaga, če komuniciramo zaupanje med nami, nato pa zaposlenim trkamo na vrata z detektivi. Prav tako ni prav, da v zaposlitvenih oglasih obljubljamo strokovno izpolnjevanje in karierni razvoj, če v podjetju ni izobraževanj. Tudi z informacijami o družini prijaznemu podjetju je potrebno počakati, dokler mladi starši po službi vsak dan zamujajo po otroka v vrtec. Predstave za javnost, ki nimajo osnove v konkretnih ukrepih, rešitvah in vsakdanjem delovanju, ne prinašajo utehe. Ravno nasprotno. Podjetju in vodstvu ob že tako krhkem zaupanju jemljejo kredibilnost. Zato bodite pozorni na skladnost besed in dejanj. In, če je v vaši moči, poskušajte izboljšajte tisto, kar podjetju ni v čast. Po možnosti, preden se zaplete.

Vloga HRM strokovnjakov pri upravljanju ugleda

Največja tveganja za ugled podjetja se skrivajo v odločitvah vodstva, procesih vodenja in odnosih med sodelavci. Enako kot za vodstva, je tudi za kadrovske in HRM strokovnjake nujno, da s svojim delom sodelavcem za zgled in v podporo, kar od kadrovika terja profesionalno, empatično delovanje, spoštljivo komuniciranje in odnose, ki ne ranijo. To velja tudi za odnose s kandidati, ki so iskalci zaposlitve. Vsakršno odstopanje od profesionalizma v izbirnih postopkih, v postopkih uvajanja, razvoja kadrov in v vseh drugih kadrovskih postopkih, se kot požar širi v družbeni prostor, krha ugled podjetja, jemlje zaupanje in odvrača ljudi. Če se začne širiti slab glas, da kot delodajalec veliko obljubljate in malo izpolnite, se boste prav kmalu soočili s težavo, kako in s kom zapolniti prosta delovna mesta.

Sodelavci vedo

Bodite pozorni na opozorila sodelavcev. Ko rešujemo hude zgodbe podjetij, ugotavljamo, da so zaposleni praviloma zaznali tveganja, ki so zdaj prerasla v krizno situacijo širših družbenih razsežnosti. Vendar pa zaradi kulture strahu ali pač jeze niso spregovorili. Ali pa so spregovorili s kadrovsko in celo z vodstvom podjetja, vendar so ob vsakdanjih pritiskih in naporih sogovorniki reševanje izpostavljene problematike preložili na enkrat kasneje. Tveganja za ugled se v podjetjih vse prevečkrat prezrejo, zanemarijo, podcenijo oz. preložijo na prihodnjič. Ko se enkrat zaplete, pa se moramo tedne, včasih mesece ukvarjati samo s tem, kar je bilo opuščeno. Zato je ključno, da vodstva, kadrovski in HRM strokovnjaki ob vseh obremenitvah, ki jih nalaga zakonodaja in delodajalec, naredijo tudi prostor za pogovore z zaposlenimi. Sodelavci poznajo vsa tveganja in nanje tudi opozarjajo, če je le ustvarjen varen prostor spoštovanja in zaupanja in če imajo občutek, da ne pripovedujejo v prazno.

Povedali vam bodo več kot lahko sprejmete

Delavnico o upravljanju ugleda, tveganj in preprečevanju kriznigh situacij lahko izvedemo tudi na sedežu vašega podjetja. Pišite na info@urednica.si oz. pokličite 041 773 540 in uskladili bomo termin in vsebino, da bo pisana na kožo vašega podjetja, organizacije.

Sodelavcu bodo spregovorili o vseh tveganjih ugleda, o ranjenih odnosih v kolektivu, o nespoštljivostih v komunikaciji, o malih in velikih krivicah, o grobostih v besedah in dejanjih, o poteh in stranpoteh dela in vodenja v praksi. Ne ustrašite se, če bo tega veliko. Nekje je treba začeti in pogovor z vodstvom o največjih tveganjih za ugled podjetja je dober začetek. Zunanji strokovnjaki lahko pri tem učinkovito pomagamo, saj nismo vpeti v organizacijske razmere in zamere in smo tako lažje prinašalci slabih novic in nato spodbujevalci nujnih sprememb, med katerimi je ena najpomembnejših sprememba vodenja. Ranjeni odnosi v kolektivu so namreč vselej zrcalo vodenja. O tem se moramo resno in zaupno pogovoriti in vodstvu pomagati ustvariti bolj zdrave odnose in manj tvegano organizacijsko okolje, kjer bodo zaupanje, spoštovanje in varnost sčasoma spet našli svoje mesto. Tak bo tveganj za izgubo ugleda podjetja manj, manj pa bo  tudi kriznih situacij in drugih hudih zgodb, v katerih so ranjeni vsi.

Prispevek je bil prvič objavljen v reviji HR&M, št. 18, oktober/november 2018, letnik 4: Urednica, upravljanje ugleda

e vas vsebina nagovarja, za vaš kolektiv priporočamo katero izmed naših naslednjih delavnic:

  • Krepitev odnosov, komunikacije in sodelovanja v času negotovosti.
  • Kako voditi v času negotovosti.
  • Organizacijska kultura in naše vrednote – kako jih živeti v praksi.  
  • Od anonimk in govoric – do komunikacije, ki ne rani. 
  • Vodenje težkih in čustveno zahtevnih pogovorov z zahtevnimi sogovorniki.
  • Krizne situacije – kako jih preprečujemo, kako rešujemo in kako okrevamo. 

Za več informacij in uskladitev termina pokličite 041 773 540, e-pošta info@urednica.si

Pri povzemanju naših vsebin, prosimo, navedite vir in povezavo. Sicer pa smo veseli, če pomembne vsebine najdejo pot.