Strah in zaskrbljenost se širita hitreje od korona virusa

Čas za ustrezno upravljanje in komuniciranje problematike COVID-19 

Izredni dogodki, ki predstavljajo tveganje javnega zdravja, poleg usklajenega mednarodnega odziva terjajo tudi premišljeno delovanje in enotno komuniciranje na nacionalni ravni. Zavedati se moramo, da bo korona virus odslej tudi pri nas vsak dan znova prva novica dneva – za dobro jutro, dober dan in lahko noč vsaj do pomladi. COVID-19 je zdaj problematika, ki bo do nadaljnega zelo zanimala in obremenjevala državljane, zato mora biti tudi njeno upravljanje in komuniciranje skrbno načrtovano.

Ustrezno delovanje in komuniciranje zmanjšujeta strah

Samo ustrezno delovanje in komuniciranje lahko v takšnih primerih zmanjša tesnobo, skrb in strah v ljudeh, zato bodo morali pristojni delovati in komunicirati bistveno pogosteje, enotno, profesionalno, verodostojno in na višjem nivoju. Verodostojne, pravočasne informacije bo potrebno zagotavljati 24/7, na vseh kanalih, upoštevajoč različne deležnike in njihove različne potrebe in pričakovanja, v prvi vrsti pa državljane, medije in strokovno javnost.

Od vzpostavljenega zaupanja in kredibilnosti je odvisno, v kolikšni meri bodo državljani sledili in zaupali uradnim priporočilom. Zato morajo biti ta podana pravočasno, empatično, pošteno, odprto, strokovno, in kompetentno. V kriznih situacijah prostora za odklone in napake ni.

Strokovno, empatično, blizu ljudem

Situacija terja vzpostavitev ustrezno ekipiranega kriznega tima na nacionalni ravni, jasen načrt ukrepanja, jasno razdelitev odgovornosti, ustrezno strategijo komuniciranja in majhno število visokredibilnih govorcev, ki bodo problematiko znali komentirati strokovno, vendar enotno, na razumljiv, empatičen, človeški način. To ni preprosto, zato je potrebna predhodna temeljita priprava. Enako velja tudi za gradiva in informacije za javnost. V mislih je treba imeti končnega uporabnika, torej zaskrbljenega državljana. Je napisano in izrečeno tako, da prispeva v verodostojnemu obveščanju? Je razumljivo? Je pravočasno?  Zna pomiriti v dani situaciji?

Ta vprašanja si bo treba zastavljati. Kjer ni ustreznega (so)delovanja in komunikacije, se širi prostor za strah, zaskrbljenost, tudi manipulacije. Tega pa si zagotovo ne želi nihče, zato je potrebno zagotoviti – neugodnim okoliščinam in drugim oviram navkljub – ustrezno upravljanje situacije in redno obveščanje vseh deležnikov. Kajti zaskrbljenost in strah se širita hitreje od virusa.  

Če potrebujete podporo pri razmisleku o ukrepih, vezanih na COVID-19 in komunikaciji z mediji, zaposlenimi in ostalimi deležniki, lahko sodelujemo. V podjetju Urednica d.o.o. (www.urednica.si) uspešno delujemo na področju strateškega in kriznega managementa, v ekipi pa imamo tudi izkušenega zdravnika. Kontakt: 041/773540 in info@urednica.si

Prisluhnite tudi pogovoru Anite Kovačič Čelovifiga, predsednice Slovenskega društva za odnose z javnostmi, z dr. Damjano Pondelek o upravljanju in komuniciranju problematike korona virusa v Sloveniji v aktualnem podcastu PRSS.

#komunikacija_v_krizni_situaciji #kriznimanagement www.urednica.si