Svetovanje vodstvom in kolektivom

Za boljše poslovne rezultate in manj hudih zgodb.

Stranke. Odnosi. Vodenje. Komunikacija. Urednica.

V delovna okolja prinašamo krepitev odnosov, komunikacije in vodenja. Za boljše poslovne rezultate in manj hudih zgodb.

Okrepimo ugled in zaupanje, odnose in vodenje. Pripravljeni?

Pomagamo vam krepiti ugled, zaupanje in prepoznavnost vaše organizacije in vaših ljudi. Spremljamo, vodimo in spodbujamo vas pri krepitvi odnosov, vodenja, komunikacije, organizacijske kulture, resnične skrbi za stranke ter pri upravljanju in komuniciranju sprememb – za boljše poslovne rezultate in manj hudih zgodb.

Najboljša izobraževanja in usposabljanja za vodstva in kolektive

Za vodstva in kolektive izvajamo izobraževanja in usposabljanja na področju managementa ugleda, odnosov, vodenja, komunikacije, sodelovanja, organizacijske kulture, upravljanja sprememb, rewsnične skrbi za stranke ter strateškega in kriznega managementa. Vse, o čemer se bomo pogovarjali, boste lahko lahko takoj uporabili na delovnem mestu in še kje.

Svetovanje in pomoč vodstvom in kolektivom

Vodstvom in kolektivom priskočimo na pomoč ob zapletih, dilemah in izzivih na področju organizacije, vodenja, komuniciranja, sodelovanja in odnosov s sodelavci, strankami in drugimi deležniki. Tako poskrbimo, da težave ki vas bremenijo, ne prerastejo v hude zgodbe, pač pa jih skupaj ustrezno in pravočasno rešimo. Svetujemo vam na sedežu vaše organizacije ali online.

Resnična skrb za stranke

Za zadovoljstvo in zvestobo strank ne potrebujete več denarja, pač pa dobro organizacijsko kulturo, profesionalizem, spoštljivo komunikacijo in opolnomočene sodelavce, ki razumejo, zakaj je vredno poskrbeti za stranke. Pomagali vam bomo razumeti potrebe, pričakovanja in odzive strank in graditi odnose na način, da bodo stranke zadovoljne in da boste zadovoljni tudi sami, saj je resnična skrb za stranke odgovoren in zanesljiv poslovni model, ki krepi ugled, zaupanje in poslovni uspeh.

Krizne situacije in druga tveganja: Ne odlašajte!

FOTO: Matic Hrabar/STA

Specializirani smo za management kriznih situacij v okoljih visokih tveganj in pričakovanj. Podprli vas bomo pri ustreznem odzivu in komuniciranju z vsemi, ki pričakujejo, potrebujejo, terjajo odgovore in ustrezno delovanje. V krizni situaciji ni prostora za napačen korak, zato je pomembno, da sodelujemo od samega začetka.