Izobraževanja

Prizadevamo si za čim širše posredovanje informacij in znanj s področja strateškega in kriznega managementa, ki lahko prispevajo:

  • h krepitvi odnosov, vodenja, organizacijske kulture, ugleda in zaupanja,
  • k upravljanju tveganj in pričakovanj,
  • h krepitvi ustreznih odzivov in komunikacije vodstva v zaostrenih okoliščinah,
  • k preprečevanju zapletov, kriznih situacij in posledično afer, ki prizadenejo vse.

Vodstvom in zaključenim poklicnim, strokovnim in interesnim skupinam in kolektivom posredujemo znanja strateškega in kriznega managementa za krepitev vodenja, odnosov, ugleda in zaupanja ter preprečevanje oz. pravočasno zaznavanje tveganj, zapletov in kriznih situacij. Za vodilne in odločevalce izvajamo individualna usposabljanja za učinkovito vodenje tudi v natežjih in najbolj kritičnih situacijah.

Preprečujemo, sodelujemo, povezujemo

Prizadevamo si za čim širše posredovanje informacij in znanj, ki lahko prispevajo k preprečevanju  zapletov, kriznih situacij in posledično afer, ki prizadenejo vse. Spodbujamo sodelovanje, proaktivno in spoštljivo komunikacijo, mirno razreševanje sporov in humanizacijo delovnih odnosov in družbenih institucij.

20 let znanj in izkušenj

Znanja in izkušnje, ki smo jih v dveh desetletjih pridobili na področju strateške podpore vodenju, odnosom,  spremembam,  komunikacijam ter upravljanju tveganj in kriznih situacij, radi delimo z vami. Naša izobraževanja so dobro pripravljena, učinkovita, odmevna, dobro obiskana in so lahko začetek sprememb na bolje. Ste gospodarska družba, javni zavod, zbornica, društvo, izobraževalna ustanova, skupina motiviranih posameznikov? Oglasite se in dogovorili se bomo za izobraževanje po vaši meri.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Želite izobraževanje, predavanje, delavnico, izobraževalni posvet, naš prispevek na vašem srečanju ali konferenci? Pokličite in dogovorili se bomo. Želimo si, da znanje in informacije o kreptvi odnosov, vodenja in zaupanja ter preprečevanju in upravljanju tveganj, ranljivosti in kriznih situacij, pridobi čim več ljudi. Izobražujemo v času miru, v kriznih časih pa krizne situacije in afere aktivno in učinkovito upravljamo.

Izobraževanja in usposabljanja izvajava dr. Damjana Pondelek in mag. Ambrož Pondelek, svetovalca vodstvom in kolektivom na področju strateškega in kriznega managementa.

Najhitrejša pot do nas: mobilni telefon: 041 773 540, e-pošta info@urednica.si