mag. Ambrož Pondelek

Ambrož Pondelek je direktor podjetja Urednica.

Kot zdravnik specialist, mag. ekonomije, krizni komunikator in mediator je izkušen strateški svetovalec v okoljih visokih družbenih pričakovanj in tveganj. Z njegovo strokovno pomočjo smo kos tudi najzahtevnejšim kriznim situacijam, ko gre za življenje in smrt, za bolezen ali nesrečo, za minevanje in bolečino, za konflikt in mirno razreševanje sporov, za zaupanje in odgovornost.

Njegovo strokovno in raziskovalno delo je usmerjeno v upravljanje ugleda podjetij in organizacij ter v krizni management. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je magistriral iz vpliva managementa ugleda na izid kritične situacije podjetja.

»Kako hudo bo kriza prizadela ugled, je odvisno od obstoječega ugleda oziroma »zaloge« zaupanja, ki jo ima organizacija pri deležnikih, od narave oz. vzroka nevarnosti, najbolj pa od tega, kako se bo vodstvo odzvalo na nevarnost, zaplet, kritično situacijo.

Krizni management je management odločitev v prelomnih trenutkih, ko se odloča o usodi podjetja, organizacije, vodstva… Še tako dober načrt za ukrepanje v primeru krize ne more predvideti vseh dogodkov. V krizni situaciji pomaga le prožen, odločen in strokovno opolnomočen krizni tim, ki obvladuje krizni položaj, zmore zajeziti negativna gibanja in omogoča sistemske spremembe, ponoven razvoj.

Odziv vodstva na krizo bo zaposlenim in drugim deležnikom pokazal resnične vrednote in kulturo podjetja, organizacije. Zato je kriza čas izrednih, izjemnih odločitev in dejanj in terja veliko poguma in znanja. Običajni postopki vodenja in upravljanja namreč ne delujejo. Zato je v krizni situaciji tako dragocen strokovni pogled od zunaj, ki organizaciji omogoči pravočasen, kredibilen in učinkovit odziv ter angažirano, verodostojno delovanje v prelomnih trenutkih.«