Do včeraj skrbna vzgojiteljica, danes pošast

Ker delujem na področju strateškega in kriznega managementa, se pogosto srečujem z ljudmi, ki so še do včeraj veljali za dobre strokovnjake, vodje, odločevalce, v nov dan pa se, skupaj z medijskimi objavami, zbudijo z družbeno stigmo nesposobneža, koruptivneža, človeka, ki zlorablja davkoplačevalska sredstva, tepe otroke, je skratka pošast v družbenih očeh.

Značilno je, da so posameznikom, ki so komu zelo v napoto, v danem družbenem trenutku očitana tista dejanja, ki so najbolj družbeno nesprejemljiva in omogočijo, da do včeraj spoštovani posameznik takoj pade v nemilost vseh, ki ga poznajo in zlasti tistih, ki ga ne.

Značilno je, da so posameznikom, ki so komu zelo v napoto, v danem družbenem trenutku očitana tista dejanja, ki so najbolj družbeno nesprejemljiva in omogočijo, da do včeraj spoštovani posameznik takoj pade v nemilost vseh, ki ga poznajo in zlasti tistih, ki ga ne. Ali so se očitana dejanja res zgodila in je posameznik kršil zakon, pokažeta predkazenski in kazenski postopek, če sploh stečeta. Večkrat namreč zanju ni razloga, ker zakon ni bil kršen in preganjalci to vedo. Vseeno pa pišejo anonimne prijave na način, da prebudijo organe »po uradni dolžnosti«, ali pa sprožajo moralne pogrome nad posameznikom v nemilosti. Če je izpostavljeni posameznik zaposlen v javnem sektorju, mu zlahka očitajo korupcijo, nesposobnost, zlorabo davkoplačevalskih sredstev, finančne nepravilnosti…, nekaj se bo že prijelo. Če gre za strokovnjaka, ki deluje v okolju visokih družbenih pričakovanj (vrtec, šola, bolnišnica, dom starostnikov…), in zanj trdijo, da zavrženo ravna s tistimi, ki smo mu jih zaupali v skrb, pa bo v slednji družbenih očeh čez noč pošast in bomo nanj naložili vse družbene frustracije, gnev in ogorčenje. Mediji bodo vse skupaj objavili brez slabe vesti, še preden bodo pristojne institucije ugotovile dejansko stanje. In človek, ki bo ostal sam, brez pomoči, se bo zlomil.

Sodišče javnega mnenja jemlje prihodnost

Na vzgojiteljico, ki ji je bilo očitano nasilje, so bile naložene mnoge družbene frustracije. Z objavo imena, priimka, fotografije in vsega, kar ji je javno očitano, še preden bi pristojni organi lahko opravili svoje delo in ugotovili dejansko stanje, ji je sodišče javnega mnenja vzelo dobro ime, ugled, prihodnost in jo ponižalo, vsem na očeh .. Ni bilo prvič. Zelo pogosto delam z ljudmi, ki se jim zaradi tovrstnih krivic na sodišču javnega mnenja ruši svet. Najbolj jih boli, ker se tisti, ki jih še do včeraj imel za prijatelje, umaknejo, družina pa jih sprašuje: “Mami/Oči, a si ti res…”

Ponižanje, vsem na očeh

Dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, je strokovnjakinja za strateški in krizni menedžement in strateška svetovalka odločevalcem, vodstvom in kolektivom v kriznih situacijah v okoljih visokih družbenih pričakovanj, tudi v vrtcih in šolah. Je cenjena govornica in predavateljica na kongresih, konferencah, okroglih mizah, izobraževanjih in drugih dogodkih. damjana.pondelek@urednica.si

Med tem, ko rešujemo njihove krizne situacije, najtežje situacije v njihovem življenju, me zelo skrbi zanje, ali bodo, ob krivici, ki jim je bila storjena na sodišču javnega mnenja, zmogli naprej. Nihče namreč ne more, brez posledic za svoje zdravje in življenje, prenašati družbenega poniževanja, četudi ga takoj zajezimo. Ko posameznik enkrat doživi tako hudo zgodbo, tega ni mogoče preprosto izbrisati, povrniti v prvotno stanje. Podobno, kot razbite vaze ne moremo preprosto zlepiti nazaj.

Prihranimo krivice in trpljenje

Vzgojiteljice ne poznam, a ji želim, da bo krivico lahko prebolela in živela z njo. Da jo bo to za vedno spremenilo, kot spreminja mnoge, ki jim sodišče javnega mnenja vsem na očeh jemlje dostojanstvo, ugled, prihodnost in smisel življenja, je dejstvo. Ne smemo pozabiti na vodstvo vrtca, sodelavce, starše, druge vpletene in prizadete… Tak dogodek zaznamuje vse in ima posledice za celotno družbo. Zato se moramo več pogovarjati o tem, kako vsem skupaj prihraniti tovrstne krivice in trpljenje.

Kaj pa nasilje?

Pri www.urednica.si se pogosto srečujemo zgodbami o nasilju v vrtcih in šolah. Hude krizne situacije so to in pogosto jih rešujemo. Včasih se nasilje zares zgodi, spet drugič pa so take prijave sredstvo za medosebne obračune… V vsakem primeru so to žalostne zgodbe. Tega, ali je se nasilje dejansko zgodilo, ne more presoditi starš, sodelavec, ravnatelj, vrtec ali honorarni sodelavec časopisa, pač pa steče predkazenski in po potrebi kazenski postopek. Hude stvari se zgodijo, če ljudem vnaprej, vsem na očeh, na sodišču javnega mnenja, vzamemo pravico do dobrega imena, dostojanstva, prihodnosti…

Prispevek je objavljen 21. oktobra 2016. Samo na tem mestu ga je prebralo več kot 8000 ljudi; mnogi ste ga delili po socialnih omrežjih. Hvala, ker pomagate širiti zavedanje o problematiki in premikati stvari na bolje. Storjena škoda je nepopravljiva, nove krivice pa je potrebno preprečiti.

15.4.2017: Mediji poročajo, da je tožilstvo je zavrglo prijavo zoper vzgojiteljico. S tem je zanje zgodba končana, a kdo bo vzgojiteljici povrnil zdravje, moč za delo v vrtcu, zaupanje v ljudi in prihodnost? 

Če vas problematika zanima, preberite še naslednje prispevke:

Če delujete na področju vzgoje in izobraževanja, pa vas bodo morda zanimali naslednji prispevki:

Piše: dr. Damjana Pondelek, strokovnjakinja za strateški in krizni management, direktorica podjetja Urednica, d.o.o.

V kriznih situacijah, aferah in drugih hudih zgodbah potrebujete strokovno pomoč.

Najhitrejša pot do nas: mobilni telefon: 041 773 540, e-pošta info@urednica.si

Pri povzemanju naših vsebin, prosimo, navedite vir in povezavo. Sicer pa smo veseli, če pomembne vsebine najdejo pot med ljudi.