Delavnica Stay/Ostani, da bi najboljši sodelavci ostali z vami

Stay intervju. Da bi dobri sodelavci ostali z vami.

Stay intervju je učinkovito orodje za gradnjo zaupanja in povezovanje zaposlenih. Omogoča, da sodelavcem pravoočasno prisluhnemo, jim pridemo naproti in tako krepimo njihovo zadovoljstvo in pripadnost. Zadovoljni sodelavci namreč ne odhajajo.

Piše: Dr. Damjana Pondelek, svetovalka vodstvom in koektivom na področju krepitve organizacijske kulture, odnosov, vodenja, komunikacije in sodelovanja.

Stay intervjuji so usmerjeni v gradnjo trdnih, dolgoročnih odnosov in sodelovanja s sodelavci. Te individualne pogovore opravljajo neposredno nadrejeni, lahko pa tudi ključni vodilni sodelavci. Pogovor je usmerjen v zadovoljstvo z delom, odnose s sodelavci in nadrejenimi, možnosti razvoja kariere, strokovne preference sodelavca, pridobimo pa tudi splošne povratne informacije o organizaciji. Na podlagi pridobljenih informacij izboljšujemo delovne procese, izvajamo potrebne spremembe za izboljšanje delovnega okolja,, zagotavljamo razvojne možnosti za zaposlene ter odpravljamo morebitne težave in nezadovoljstvo sodelavcev.

Cilji stay intervjujev so:

  1. Razumevanje zadovoljstva in zavzetostii zaposlenih: Stay intervjuji omogočajo organizacijam, da pridobijo vpogled v zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.
  2. Identifikacija potreb po razvoju: Stay intervjuji omogočajo ugotavljanje potreb po razvoju zaposlenih. Zaposlene lahko nadrejeni povprašajo o njihovih karierih ciljih, interesih za napredovanje ali pridobivanje novih znanj. To vodstvom omogoča, da zagotovijo ustrezne priložnosti za rast in razvoj svojim zaposlenim, kar povečuje zadovoljstvo in pripadnost sodelavcev.
  3. Preprečevanje odhoda talentov: Stay intervjuji so tudi priložnost za identifikacijo morebitnih razlogov, zaradi katerih bi se zaposleni lahko odločili zapustiti podjetje. S pravočasnim odkrivanjem teh razlogov lahko vodstvo sprejme ustrezne ukrepe za reševanje težav in zadržanje ključnih talentov.
  4. Izboljšanje komunikacije in povezanosti: Stay intervjuji prispevajo k izboljšanju komunikacije med zaposlenimi in vodstvom. Zaposleni se počutijo slišane, ko imajo priložnost izraziti svoje misli, skrbi in ideje. Odprt dialog povečuje občutek pripadnosti in povezanosti z organizacijo.

Pomembno je, da stay intervjuje izvajate sistematično, dosledno in z velikim spoštovanjem do sodelavcev. Ključno je, da se zaposleni počutijo slišane, spoštovane in da je njihov prispevek vreden in pomemben za organizacijo. Tako bo več možnosti, da bodo najboljši sodelavci ostali z vami.

Kako učinkovito opravljati stay intervjuje, vaše sodelavce, ki imajo odgovornost vodenja, naučimo na delavnici STAY/OSTANI, ki jo v terminu po dogovoru izvedemo na sedežu vaše organizacije. Vaše sodelavce, ki imajo odgovornost vodenja, bomo naučili vseh korakov za uspešno izvajanje stay intervjujev, predvsem pa bodo pridobili dragocena oprijemališča, kako kar najbolj učinkovito krepiti odnose s sodelavci, da bodo želeli ostati z vami.