Izobraževanja in usposabljanja nosilcev družbenih funkcij

Pri Urednici zelo pogosto rešujemo krizne situacije, ki potegnejo v svoj vrtinec nosilce družbenih funkcij in ohromijo njihovo življenje in delo. Zelo od blizu poznamo vse odtenke sobivanja z družbeno funkcijo v dobrem in slabem. Zato vas spodbujamo, da pravila, pasti in nevarnosti, ki veljajo (in se zaostrujejo) v tem delovnem okolju, spoznate, preden se zaplete. Prostora za napačen korak ni.

Nič v življenju vas ne pripravi na življenje z družbeno funkcijo. Pravila igre, ki veljajo za javne uslužbence in funkcionarje, so povsem drugačna kot v gospodarstvu, znanosti, politiki in na vseh drugih področjih človekovega delovanja in ustvarjanja.

Na družbeno funkcijo ste bili praviloma izvoljeni ali imenovani potem, ko ste v življenju že nekaj dosegli in izkazali nadpovprečno raven uspešnosti v družbi. Poznali in upoštevali ste pravila in z znanjem in izkušnjami uspešno kljubovali pastem in nevarnostim na svojem področju. Skratka, vajeni ste dobrih rezultatov in uspehov. Obojega bo na tem odseku vaše karierne poti bistveno manj. Redki vas bodo trepljali po rami, nihče, prav nihče pa vam ne bo ploskal.

Omenjeni odsek pomeni, da ima sobivanje z družbeno funkcijo svoj začetek in konec. Dostikrat se zgodi, da sta zelo blizu skupaj in večkrat se zgodi, da je plašč družbene funkcije tisti, ki odloži nosilca in ne obratno.

Za nosilce družbenih funkcij izvajamo poglobljena, a strnjena individualna strateška usposabljanja za uspešno sobivanje z javno funkcijo. Pomagamo vam razumeti in upravljati pričakovanja in potrebe državljanov, uporabnikov, vaših zaposlenih, politike, medijev in vseh ostalih, ki od vas pričakujejo ustrezne odločitve, ukrepe in odzive v času miru, da o pričakovanjih in zahtevah vseh deležnikov v kriznih situacijah sploh ne govorimo.

10295437_10204817138160655_5955844495791260637_o
Pravila igre za nosilce družbenih funkcij na vodilnih, odgovornih, izpostavljenih mestih so neizprosna, življenje in delo pod drobnogledom javnosti pa prav tako. Spoznajte pravila igre, preden se zgodi vam.

Čas za takšno individualno usposabljanje je običajno* pravi in skrajni, dva trenutka pa sta še posebej primerna:

• čisto na začetku, v idealnih razmerah še preden sprejmete novo funkcijo.
• Nekaj let kasneje, ko se vam zdi, da ste funkcijo spoznali in osvojili do te mere, da lahko njen oklep nekoliko razrahljate.

To sta trenutka, ko se najraje zalomi.


* Izobraževanja in usposabljanja za nosilce družbenih funkcij izvajamo izključno v času miru (ko posameznik ni v vrtincu krizne situacije), v kriznih časih pa krizne situacije in afere aktivno in učinkovito upravljamo.