KomunikAKCIJA

Celovita podpora podjetjem in organizacijam na področju komuniciranja

Tole je dobra novica za vas, ki potrebujete dobro komunikacijo v podjetju, organizaciji. Začenja se posebna akcija na področju korporativnega, organizacijskega komuniciranja. KomunikAKCIJA torej. 

Izbranim podjetjem in organizacijam pri Urednici v letošnjem letu omogočamo celovito komunikacijsko podporo, ki je, verjamemo, tudi cenovno lažje dosegljiva. Odločili smo se namreč, da v posameznih organizacijskih okoljih pokažemo, kakšna komunikacijska in organizacijska transformacija je s pomočjo dobre komunikacijske podpore mogoča tukaj in zdaj, vsem oviram navkljub, brez izgovorov. 

Dobra komunikacija naredi tisto, kar je potrebno. Obvešča, povezuje, prepriča, prodaja, pojasni, pomiri. Krepi odnose, gradi zaupanje. Dobra komunikacija odpira nove poslovne poti in pomembno prispeva k poslovnim rezultatom. Prav takšno komunikacijsko podporo zagotavljamo našim poslovnim partnerjem in jo ponujamo tudi vam.

Če se boste tako odločili in če bomo ugotovili, da smo za skupaj, vam bomo s celovito komunikacijsko podporo omogočili, da boste slišani in razumljeni prav in tudi v teh negotovih časih lažje okrepili zaupanje in dosegli poslovne cilje. Komunikacijsko vas bomo podprli, kjerkoli in kadarkoli bo potrebno. Pri komunikaciji s sodelavci, strankami, kupci, z uporabniki, mediji, lokalno skupnostjo, odločevalci, z vsemi vašimi ključnimi deležniki. Na spletni strani, v družbenih medijih, v vseh vaših sporočilih, ki jih pošiljate v svet. Dobra komunikacija krepi notranje odnose, hkrati pa vaš uspešno predstavlja navzven – vašim kupcem, uporabnikom, strankam, dobaviteljem, pomembnim drugim – vsem tistim, ki sodelujejo z vami in tudi mnogim, ki vas pozorno opazujejo in presojajo.

Naš cilj je, da organizacijam, ki nas bodo izbrale in bomo mi izbrali njih, omogočimo, da že v tem letu pomembno izstopajo v svoji komunikaciji in doseženih poslovnih ciljih in rezultatih. 

V prvem koraku je odločitev vaša, da nas neobvezujoče obvestite o tem, da vas zanima KomunikAKCIJA. (info@urednica.si s pripisom KomunikAKCIJA). V drugem koraku se bomo pogovorili o vaših pričakovanjih in komunikacijski podpori, ki jo zagotavljamo. Če bomo skupaj presodili, da vas lahko ustrezno podpremo, se naše sodelovanje lahko začne. 

Cena paketa celovite komunikacijske podpore vaši organizaciji do konca leta znaša 13.700 EUR + DDV. Komunikacijska podpora traja od trenutka vašega nakupa paketa celovite komunikacijske podpore pa do konca letošnjega leta. Res je, prej se odločite za sodelovanje z nami, dlje bo trajala komunikacijska podpora, hkrati pa je več možnosti, da se naše sodelovanje lahko začne. Celovito komunikacijsko podporo bomo namreč zagotovili manjšemu številu različnih podjetij in organizacij, ki ne tekmujejo med seboj. Želimo namreč, da izbrana podjetja, organizacije, združenja.. v svojem konkurenčnem okolju z našo podporo izstopajo po odličnosti komunikacije in doseženih poslovnih ciljih. 

Izbrana podjetja, organizacije, združenja.., ki jim bomo zagotovili celovito komumnikacijsko podporo, bodo v svojem konkurenčnem okolju z našo podporo izstopala po odličnosti komunikacije in doseženih poslovnih ciljih. 

KomunikAKCIJA je cenovno precej ugodnejša od siceršnje komunikacijske podpore, zato bomo pod komunikAKCIJSKO streho lahko sprejeli le manjše število podjetij in organizacij, ki pa se jim želimo v celoti posvetiti. KomunikAKCIJA bo tako odprta do zapolnitve prostih mest, torej ne dolgo. Izkoristite priložnost in si omogočite celovito komunikacijsko podporo od zdaj pa vse do konca leta, torej v času, ko jo najbolj potrebujete. Komunikacijsko vas bomo podprli na vseh vaših poteh in poskrbeli, da se boste leta 2021 in našega sodelovanja radi spominjali, najverjetneje pa boste sodelovanje z nami želeli nadaljevati.   

Pripravljeni? Pišite nam na info@urednica.si in nam sporočite, da vas KomunikAKCIJA zanima. Poklicali vas bomo in se pogovorili o komunikacijski podpori, ki jo potrebujete. Če se bomo tako dogovorili, se naše sodelovanje lahko začne. Veselimo se sodelovanja z vami.

KomunikAKCIJA je namenjena podjetjem in organizacijam do 250 zaposlenih. Celovito komunikacijsko podporo še posebej priporočamo podjetjem in organizacijam, ki delujejo na področjih, kjer je komunikacija kjučna:

Gospodarske dejavnosti:
Negospodarske dejavnosti:
 • Mala in srednja podjetja
 • Turizem
 • Trgovina
 • Živilska industrija
 • Logistika
 • Zdravstvo
 • IT sektor
 • Avtomobilski sektor
 • Kovinska industrija
 • Turizem, hotelirstvo
 • Bančništvo, finance
 • Zavarovalništvo
 • Založništvo
 • Izobraževanje
 • Šport
 • Spletne trgovine, online prodaja
 • Storitvene dejavnosti
 • Zdravstveni zavodi
 • Lekarne
 • Domovi starejših občanov
 • Varstveno delovni centri
 • Centri za usposabljanje, delo in varstvo
 • Centri za socialno celo
 • Vrtci, šole, fakultete
 • Muzeji, galerije, gledališča
 • Knjižnice
 • Izobraževalne ustanove
 • Kulturno umetniške ustanove
 • Strokovna združenja
 • Interesna združenja
 • Skupnosti in organizacije
 • Nevladne organizacije
 • Humanitarne organizacije
 • Verske organizacije